T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Konya Numune Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Konya Numune Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Taşeron Çalışanların Sözlü Sınavı Hakkında

Güncelleme Tarihi: 13/03/2018

Yayın Tarihi : 13.03.2018
20.11.2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen İncelemeler neticesinde başvuru şartlarını taşıdığı ve sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen kişilere ait listeler  hastanemiz web sitesinde bugün tarihli yayınlanmıştır.
1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların sınavın gerçekleştirilmesi ve ilanı başlıklı 14. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen sınav yeri ve zamanın ilan edilmesi hususu çerçevesinde Konya Numune Hastanesi Sınav komisyonu tarafından sınavı yapılacak personelin listesi, sınav yeri ve zamanı aşağıda gösterilmiştir.

İlgili tebliğin 14.maddesinin 2. Fıkrası gereğince ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Personelimizin kendileri ile ilgili sınav günü ve saatinde ilgili sınav yerinde olmaları gerekmektedir. 

Sınav Tarihi: 14.03.2018 - 20.03.2018 arası
Sınav Saati: 13:30 - 17:30 arası
Sınav Yeri: KONYA NUMUNE HASTANESİ İDARİ TOPLANTI ODASI

Listelerde yer alan SINAV TARİHİ ve SAATİ belirtilmiş olup, aşağıdaki ilgili dosyalara tıklayınız.

TEKNİK DESTEK PERSONEL LİSTESİ.pdf
YEMEKHANE PERSONEL LİSTESİ.pdf
VERİ HAZIRLAMA PERSONEL LİSTESİ.pdf
TEMİZLİK PERSONEL LİSTESİ.pdf
KLİNİK DESTEK PERSONEL LİSTESİ.pdf
GÜVENLİK PERSONEL LİSTESİ.pdf