T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Konya Numune Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Konya Numune Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Acil Sağlık Hizmetleri

Güncelleme Tarihi: 12/03/2019

Hastanemizin acil servisinde 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verilmektedir.

Ayaktan hasta ve ambulans girişi ayrı olan acil servisinfiziki alanı içinde; bekleme salonu, enjeksiyon odası, triyaj alanı, yeşil alan, sarı alan, kırmızı alan, müdahale odası, alçı odası, pansuman odası, travma odası, resüsitasyon odası, acil röntgen ve acil tomografi birimleri bulunmaktadır.

Acil servise başvuran tüm hastaların şikâyetleri, belirtilerin şiddeti ve tıbbi durumlarının aciliyeti göz önüne alınarak öncelikleri belirlenir (triyaj). Triyaj işlemi ile hasta kırmızı, sarı ve yeşil alanlar olarak belirlenen acil kategorilerine uygun tedavi alanlarından birine gerekli tedaviye başlanmak üzere yönlendirilir.

Hastanemiz acil servisinde kimyasal,biyolojik,radyolojik ve nükleer tehditlere karşı KBRN Ünitesi bulunmaktadır.

Acil servise travma sebebiyle gelen ve resüsitasyon ihtiyacı bulunan hastalara anında müdahale edilmekte olup, hekimler tarafından gerekli görülürse ilgili birimlere yatış gerçekleştirilmektedir.

Müşahede odalarında 18 bayan, 14 erkek ve 2 şer adet izole yatak olmak üzere toplam 36 yatak bulunmaktadır.