T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Konya Numune Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Konya Numune Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hastane Tarihçesi

Güncelleme Tarihi: 05/12/2017

Konya Numune Hastanesi

Yurdumuzda hastanelerin ve hastanecilik anlayışının tarihi Anadolu Selçuklular dönemine kadar dayanır. Selçuklular ve Osmanlılar dönemlerinde ecdadın insana, insan sağlığına verdiği değer; yardımlaşmayı, hastalara, düşkünlere el uzatmayı, beraberinde ise günümüz söylemiyle “sağlık hizmetlerine” önem vermeyi getirmiştir. O dönemlerde varlıklı kişiler, paşalar, sultanlar ya kendi adlarına ya da mal varlıklarını bağışladıkları vakıflar adına; şifaye, dar- üşşifa, bimarhane, manstan gibi isimlerle hastaneler kurulmuş ve ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunulmuştur. 

Özellikle Osmanlı dönemi eserleri Avrupa’da hastane kültürünün oluşması ve gelişmesinde etkin rol oynamıştır. Konya’da Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde, Tophane, Bedesten, Aşhane, Sakahane gibi; düşkünlere ve hastalara bakım yapılan sağlık kuruluşlarının varlığı tarihi vesikalarda yer almaktadır. Yakın tarihte İl Özel İdaresine bağlı Gureba Hastanesi olarak adlandırılan kuruluşlar bilinmektedir.

1915 yılında kurulmuş olan Konya Gureba Hastanesi, hali hazırdaki hastanemizin temelini teşkil etmektedir. Hastane, bugün Mümtaz Koru Verem Savaş Dispanseri’nin bulunduğu yerde, ahşap bir barakada 10 (on) yatak kapasitesi ile açılmış, başhekimliğe Dr. Rıfkı TUYGAN atanmıştır. Emraz-ı Cildiye olarak bilinen bu hastane, 1920 yılında (halen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği olarak kullanımda olan E Blok) yapılan ek bina ile kapasitesi genişletilerek Emraz-ı Cildiye ve Emraz-ı Akliye servislerinin bulunduğu Memleket Hastanesi adını almıştır. Bir kısım tarihi belgeler o dönemde Almanya’dan gelen farklı branşlarda hekimlerin, bu hastanede hizmet vermelerinin sağlandığını ortaya koymaktadır. Mevcut binaların ihtiyaca cevap vermede yetersiz kalması nedeniyle 1927 yılında yeni bir hastane binası inşasına karar verilmiştir.
Yeni hastane inşaatı –ki halen idari bölümler ve bazı kliniklerin bulunduğu A Blok kastedilmektedir- LERCH adında bir Alman firması tarafından yaptırılmıştır. Hastane mimarisinin tüm gereklerini içeren iki katlı bu bina 1931 yılında bitirilerek hizmete sunulmuştur. Mevcut iki servise intaniye bölümü de eklenmiş, bu haliyle 100 yatağın altında bir kapasiteyle 1957 yılına kadar önemli bir değişiklik olmadan Memleket Hastanesi adıyla hizmet vermeye devam etmiştir. Bu süre zarfında Dr. Zihni GÖKTAN, Dr. Mustafa TİRKAYİ, Dr. Fazıl DEMİREL, Dr. Celal AKTAN, Dr. Muhittin SUNGUR, Dr. Hasip YILDIRIM, Dr. Rauf GÖKBUDAK başhekimlik görevini yürütmüştür.
Her geçen gün artan talep karşısında mevcut binaların yetersiz kalması nedeniyle Konya Devlet Hastanelerine Yardım Derneği’nin girişimleri ve Sağlık Bakanlığı’nın himayeleriyle 11.05.1957 tarihinde, bugün Cerrahi Klinikler ve Ameliyathanenin bulunduğu B Blok inşaatının temelleri atılmıştır. Dönemin başhekimi Dr. Rauf GÖKBUDAK, Konya Valisi Cemil KELEŞOĞLU ve Sağlık Bakanı Nafiz KÖREZ’İN olumlu girişimleri ile Memleket Hastanesi Özel İdare’den ayrılıp, Sağlık Bakanlığı’na bağlanmış ve Devlet Hastanesi adını almıştır. Bu dönemde hastanede tıp öğrencilerine uygulamalı eğitim verilmiş, 
Hastanenin ihtiyacını karşılamak üzere kurum bünyesinde yardımcı hemşirelik okulu açılmıştır. Dr. İsmet GÜRPINAR ve Dr. Burhan GÖKSU’DAN sonra başhekimliğe atanan Dr. Metin Can ONAT döneminde (1970’li yıllar) hastane 400 yatak kapasitesine ulaşmış, mümkün olan her branşta servisler açılmıştır. Dr. Metin Can ONAT, Dr. Ekrem YILDIRIM ve Dr. Ayhan AKAROĞLU dönemlerinde hastanenin genişletilmesi çalışmalarına yer verilmiştir. 1983 yılında A Blok (eski bina) üzerine ilave bir kat yapılarak rahatlama sağlanmıştır. Dr. Mustafa AKIN’IN başhekimliği döneminde Diş Tedavi ve Protez Merkezi açılmış, hastane 077 Hızır Acil Servisi hizmetlerini yürütmeye başlamıştır. Hastanede Dr. Mustafa KARAKÜÇÜK döneminde 600 yatak kapasitesine ulaşmıştır. Yine bu dönemde D Blok binası, Bedriye BEĞEN Çocuk Hastanesi olarak kuruma kazandırılmıştır. (1990) Dr. Ahmet KART döneminde hastane hizmet sunumu tarzı ve imajı üzerine önemli adımlar atılmış, Konya Devlet Hastanesi, Konya Numune Hastanesi’ne dönüştürülmüştür. Yine aynı dönemde ek poliklinik binası hizmete açılmıştır. Dr. M. Nedim ULUGÜLYAĞCI döneminde E Blok (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği) kullanıma açılmıştır. Dr. Sait KARAGÜL döneminde Acil Servis modernize edilerek kapasitesi artırılmıştır. Dr. Vedat ERDEN’in ardından 2003 yılı başında Op. Dr. Rıza SARIBABIÇCI başhekimliğe atanmıştır. Bu dönemde uygulamaya geçilen “Sağlıkta Dönüşüm Projesi” kapsamında çok hızlı bir değişim ve değişime uyum sürecinde önemli adımlar atılmış, her geçen gün artan hasta sayısına karşılık fiziki mekân yetersizliği yeni arayışlar ve yatırımları zaruri kılmıştır. Bu çerçevede; Yaklaşık 30 yıldır kullanılan ameliyathane bölümü baştan sona modernize edilerek kapasitesi artırılmış, günde 80- 100 ameliyat yapılabilen bir ünite oluşturulmuştur. Buna entegre olarak, 18 yataklı Reanimasyon ve Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi hizmete açılmıştır, 2004 yılı içerisinde hastane MR Görüntüleme Merkezi, Anjiyografi, 2 adet renkli doppler, kalp- akciğer pompası gibi ileri teknoloji cihazları ile donatılarak açık kalp cerrahisinin dahi uygulanabildiği bir merkez haline gelmiştir. 2007 yılı Mart ayından itibaren hastanın hekim seçme hakkını sağlamak amacıyla her hekime bir ofis düzenlenerek poliklinik sayısı artırılmıştır. İleri düzeyde hizmet sunumu için gerekli olan fiziki mekan genişletme çalışmaları eskimiş olan binaların günümüz şartlarında ihtiyaca cevap vermesi için yetersiz kalınca yeni bir numune hastanesi yapılma fikri ortaya çıkmış ve bu konuda çalışma yapmaya başlanmıştır. 2009 Yılında Prof. Dr. Osman Yılmaz Başhekimliğe atanması ile beraber yeni yapımı planlanan hastane projesi revize edilerek yeniden sağlık camiasının gündemine oturmuştur. Bu kapsamda yapılan detaylı çalışmalar sonucunda yeni hastanenin projesi hazırlatılarak Sağlık Bakanlığından onay alınmış ve bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıklanmıştır. 2010 Yılı Ağustos ayında başhekimliğe atanmamla birlikte Konya Numune Hastanesi yakalamış olduğu yüksek motivasyon ile, çağdaş yönetim anlayışı içerisinde Sağlıkta Dönüşüm Projesi ilkeleri doğrultusunda halkımızın layık olduğu kaliteli sağlık hizmeti vermek için tüm ekibiyle seferber olmuştur. Bu amaçla halka daha iyi ve güler yüzlü hizmet vermek için tüm personel kademeli olarak uzman eğitimciler tarafından iletişim, halkla ilişkiler konusunda eğitim almaktadır. Bir asırlık hizmeti süresince geçmişten geleceğe Konya ve çevresine sağlık hizmeti veren hastanemiz gelecekte akıllı bina projesiyle hizmetini daha çağdaş ortamlarda çok daha etkin ve verimli hale getirecektir. Hasta ve çalışan memnuniyetini ön planda tutan yönetimimiz ilk uygulama olarak “Öncelikli Hasta Uygulaması” başlatmıştır. Bu uygulamada özel bir birim oluşturularak 65 yaş üstü yaşlılarımız, engelli, şehit ve gazi yakınları çalışanı rehberlerimiz eşliğinde beklemeden işlemlerini yaptırmakta ve hastaneden ayrılıncaya kadar olan süreçte ilgili hostes refakatinde öncelik haklarının kullanılması sağlanmaktadır. Hastane olarak vatandaşlarımızın ayağına sağlık hizmeti götürmek ve hizmet kalitemizi artırmak amacıyla iki adet semt polikliniği açmak üzereyiz. Hastanemizin yeni hedefi; Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış mevcut 400 yataklı avan proje 500 yataklı hale dönüştürülmüştür. Yaklaşık 50000 m2 arsa üzerine kapalı hizmet alanı 85000 m2, kapalı otopark 40000 m2 olacak şekilde toplam 125000 m2 kapalı alanlı, akıllı bina teknolojisi ile işletilen, tek kişilik yada iki kişilik odalarıyla Türkiye’nin en modern hastanelerinden birisi olarak planlanan Konya Numune Hastanesi’nin en kısa sürede yapılmasıdır. Konya Numune Hastanesi’nin; çağımızın gerektirdiği hasta odaklı, hasta ve yakınlarının mutluluğunu hedef alan, çalışanların ürettiği hizmetten zevk alabilecekleri konforlu ve kaliteli hizmet üretme imkânını kısıtlayan bir fiziki mekâna sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bundan dolayı yeni hastane projesinin Konya'mıza kazandırılıp Konyalı hemşerilerimizin hizmetine sunmak için var gücümüzle çalışmak vazgeçilmez hedefimiz ve boynumuzun borcu olmuştur.